Obec Přelovice

Obec Přelovice se nachází 5 km severovýchodně od Přelouče 220 m n.m., téměř ze všech stran je obec obklopena lesy. Z východní strany ji obtéká Opatovický kanál, důmyslné dílo, které bylo vybudováno k napájení rybníků, který dal vystavit koncem 15. století Vilém z Pernštejna.

V dnešní době místo vodáckých akcí s možností rybaření.

První písemná zmínka o existenci Přelovic pochází z r. 1366, kdy náležely opatovickému klášteru. Po Diviši Bořkovi z Miletínka, Jiřím z Poděbrad, jeho synovi Jindřichovi a Václavu Žehušickém z Nestájova se r. 1491 stal majitelem Přelovic Vilém z Pernštejna. Vesnice byla připojena k pardubickému panství a jeho součástí zůstala až do zániku feudalismu.

V současné době žije v obci 195 obyvatel. Obec má náves s obecním úřadem, obchodem a pomníkem padlým. Opodál stojí bývalá zvonička z r. 1904, dnes je v ní umístěna knihovna. Obec má veřejný vodovod, je plynofikovaná a je zde zavedený bezdrátový internet. Na pronajatých obecních pozemcích se nacházejí jahodové plantáže. Sportovní areál je tvořen fotbalovým hřištěm a víceúčelovým asfaltovým hřištěm, je zde také dětský koutek. Obcí prochází pěší a cykloturistická stezka.

Aktuality

Facebook

SDH Přelovice nyní najdete i na facebooku. Šipka

Sponzoři - děkujeme:

sponzor-obec Přelovice sponzor-Houdovi sponzor-Ing.Zima sponzor-Martin Pavelka
Náměty a připomínky zasílejte na: SDHPrelovice@ic.cz